Wassenaar Transport en Mesthandel - Berlikum
 
startpagina bedrijfsprofiel werkzaamheden contact
 
Juridische disclaimer

Deze Internet site wordt u aangeboden door Transportbedrijf en mesthandel P.J. Wassenaar en zn., hierna te noemen: Fa. Wassenaar. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht, er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Fa. Wassenaar zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.
Fa. Wassenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.wassenaarberlikum.nl, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein wassenaarberlikum.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Fa. Wassenaar geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
Gegevens, suggesties, ideeŽn en materialen die u aan Fa. Wassenaar toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Fa. Wassenaar vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.
Het is Fa. Wassenaar daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeŽn, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Hierbij hanteert Fa. Wassenaar de richtlijnen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Alle gegevens die u stuurt naar www.wassenaarberlikum.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Fa. Wassenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Fotomateriaal van onder meer Erik de Boer, R.W., Hendry de Boer, Rens Lindeboom, Wim van Rijswijk, Niels Middelkoop, John van Ommen, Hans van Wijk en Martijn Mozes is gebruikt. Hiervoor onze dank.

  

 

  disclaimer  |  sitemap  |  ontwerp: Ellťrie Webdesign